Informace od zdravotní sestry

MENU

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  
Téma

RABDOMYOLÝZA

OBSAH

A co vápník?

Je popsán případ, kdy byl 29letý muž bez anamnézy hlášen na urgentním příjmu s epizodami náhlého chrapotu, zvracením po vypití studené vody a křečemi v rukou. Krevní testy prokázaly těžkou hypokalcémii a rhabdomyolýzu (syndrom způsobený degenerací a destrukcí svalových vláken). Rhabdomyolýza je charakterizována vysokými koncentracemi kreatinkinázy v krvi (CK). Pacient byl okamžitě léčen intravenózním kalciem s téměř okamžitým zlepšením hlasu a rychlou normalizací CK (což naznačuje, že rabdomyolýza byla způsobena hypokalcémií). Laryngospasmus, který se obvykle projevuje dušností (obtížným dýcháním) a stridorem (vysokofrekvenční zvuk, který se vyskytuje převážně v nádechu), je vzácným , ale dobře známým a život ohrožujícím důsledkem hypokalcémie, která se tradičně vyskytuje u kojenců.

Zdroj: Kalciová injekce na hlasivky

Poradna

V naší poradně s názvem KLACID 500 MG A STATINY se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Helena Thinová.

Dobrý den,
mám předepsaný Klacid 500 mg a užívám Euvascor 20mg/10mg - kombinovaný lék na krevní tlak a cholesterol. Mohu tyto léky zároveň užívat, když u toho Euvascoru je napsáno, že je to atorvastatinum? Děkuji.

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Cempírek.

Euvascor obsahuje Atorvastatin a Perindopril. S Perindoprilem se Klacid nijak neovlivňuje, ale u Atorvastatinu je to horší. Kombinace Euvascoru a Klacidu může významně zvýšit hladinu Atorvastatinu v krvi. To může zvýšit riziko nežádoucích účinků, jako je poškození jater a vzácný, ale závažný stav zvaný rabdomyolýza, při kterém dochází k rozpadu tkáně kosterního svalstva. V některých případech může rabdomyolýza způsobit poškození ledvin nebo dokonce smrt. Pravděpodobně budete potřebovat úpravu dávky nebo častější sledování lékařem, abyste mohla bezpečně používat oba léky, nebo vám lékař může předepsat alternativní léky, které vzájemně neinteragují. Pokud máte nevysvětlitelnou bolest svalů, citlivost nebo slabost během léčby atorvastatinem nebo podobnými léky, zejména pokud jsou tyto příznaky doprovázeny horečkou nebo tmavě zbarvenou močí, tak o tom informujte ihned svého lékaře. Pokud se u Vás objeví horečka, zimnice, bolest kloubů nebo otoky, neobvyklé krvácení nebo modřiny, kožní vyrážka, svědění, ztráta chuti k jídlu, únava, nevolnost, zvracení, tmavě zbarvená moč a / nebo zažloutnutí kůže, měla byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože to mohou být známky a příznaky poškození jater. Je důležité informovat lékaře o všech dalších lécích, které užíváte, včetně vitaminů a bylin. Nepřestávejte užívat žádné léky bez předchozího rozhovoru s lékařem.

Zdroj: diskuze Klacid 500 mg a statiny

Léčba

Je nutné léčit nebo odstranit příčinu rabdomyolýzy, je-li to možné. Pacient by měl ležet na JIP s monitorací základních životních funkcí a vnitřního prostředí. Jako prevence poškození ledvin je nutná hydratace. Pokud dojde k výraznému zhoršení ledvinných funkcí, pak je zapotřebí alespoň dočasná dialýza.

Zdroj: Rabdomyolýza

Poradna

V naší poradně s názvem LÉKY NA CHOLESTEROL se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Božena.

Prosím vás kdo mi poradí
užívala jsem Sorvasta lék na cholesterol a mám svalové křeče
léky na bolest nepomáhají a v nemocnici na neurologii mi řekli
že to nic není vážného a poslali mě domů, jsem předávkovaná
léky od paní doktorky a teť mám už asi měsíc bolesti svalů.
Masáže mi ze začátku pomohli,jelikož jsem léky brala dál
tak mám bolesti v levé noze koleno a v přední část stehna.
Prosím vás může mi někdo pomoci .Děkuji Kejíková

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Cempírek.

V příbalové informaci k léku Sorvasta je přesně napsáno toto:
"Přestaňte užívat přípravek Sorvasta a vyhledejte ihned lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:
Neobvyklé bolesti Vašich svalů, které pokračují déle, než byste očekával(a). Vzácně mohou pokračovat do závažného stavu případně ohrožujícího život známého jako rabdomyolýza."
Doporučuji následovat toto doporučení, přestat užívat tento lék a ihned vyhledat lékařskou pomoc. Podobných léků ze skupiny statinů je celá řada, které se dají vyzkoušet místo Sorvasty. Případně se dá změnit styl vedení léčby s použitím jiných postupů, abyste nemusela tento lék vůbec používat. Určitě se dohodnete se svým praktickým lékařem na lepším řešení. A když ne, tak zkuste nalézt jiného lékaře, který bude více ochotný.

Zdraví Cempírek!

Zdroj: diskuze Léky na cholesterol

Příznaky

Často bývá přítomna svalová slabost anebo bolesti svalů. Z rozpadajících se svalových vláken se uvolňuje řada látek, například kreatinkináza (zkratka CK) a myoglobin. Molekuly myoglobinu se krevním řečištěm dostávají přes ledviny do moči, což se označuje jako myoglobinurie. Ledviny jsou molekulami myoglobinu poškozovány a může dojít k akutnímu ledvinnému selhání. U pacienta může snadno dojít k rozvratu vnitřního prostředí a k úmrtí.

Zdroj: Rabdomyolýza

Příčiny

Nadměrná svalová zátěž – Extrémní fyzická námaha, obzvláště u netrénovaného jedince, může vést k poškození přetížených svalů, které se mohou začít rozpadat.

Zvýšená tělesná teplota – Silná horečka nad 40 °C doprovázená svalovým třesem může svaly spolehlivě zničit a způsobit jejich rozpad. Speciálním podtypem tohoto stavu je takzvaná maligní hypertermie, která vzniká u některých geneticky předurčených jedinců po podání plynných anestetik (léky na uspání).

Tepenný uzávěr – Akutní uzávěr tepny, která vyživuje větší množství svalů, způsobí svalovou ischemii (nedostatek kyslíku a živin). Typicky k tomu dochází u dolní končetiny, a není-li tepenný uzávěr včas zprůchodněn, dochází k rabdomyolýze, odumření končetiny a stav končí amputací.

Crush syndrom – Syndrom vzniká u lidí, kteří byli zavaleni nebo zasypáni. Dlouhodobější stlačení tkání zevní silou způsobí poškození svalů s rabdomyolýzou a u zdánlivě stabilizovaného člověka pak po uvolnění ze závalu dochází k ohrožení organismu.

Metabolické příčiny – K poškození svalů může dojít u minerálního rozvratu (například zvýšená hladina draslíku nebo snížená hladina vápníku) a u zvýšené nebo snížené funkce štítné žlázy.

Léky a jiné sloučeninyRabdomyolýza je obávanou komplikací užívání léků ze skupiny statinů (často užívané léky proti vysokému cholesterolu), je tedy těžkou formou takzvané statinové myopatie. Léky ze skupiny neuroleptik (psychiatrické léky) mohou vyvolat rozpad svalových vláken v rámci maligního neuroleptického syndromu. Z jiných sloučenin byla rabdomyolýza pozorována i po požití velkého množství alkoholu, jiných návykových látek (kokain, LSD a podobně) a jedů (například otrava strychninem).

Autoimunitní nemoci – K postižení svalů naším vlastním imunitním systémem dochází u polymyozitidy (a u příbuzné dermatomyozitidy). Většinou je hlavním příznakem svalová slabost, choroba však může nabýt i podoby rabdomyolýzy.

Zdroj: Rabdomyolýza

Statiny

Svalové poškození, od myalgie po rabdomyolýzu, může provázet podávání statinů od počátku jejich užívání. Zcela jistě tak nejde o problém, který by se měl přehlížet. Na druhou stranu však musíme zmínit, že i při použití nejvyšších dávek statinů je frekvence výskytu závažných svalových poškození (rabdomyolýz) extrémně vzácná. Nejúčinnější statiny (atorvastatin a rosuvastatin) jsou s ohledem na studiemi dokumentovaný výskyt svalového poškození srovnatelné. Je však pravda, že v případě atorvastatinu je větší množstvím důkazů, které dokládají jeho bezpečnost i při použití vysokých dávek. Vzhledem k rozšiřujícímu se spektru pacientů léčených statiny je pravděpodobné, že se nežádoucí účinky této léčby budou vyskytovat relativně častěji. Vyskytnou-li se, musí být léčba přerušena a teprve po odeznění symptomů vyzkoušet jiný typ statinu. Než je pacient prohlášen za „statiny netolerujícího“, měly by být vyzkoušeny nejméně tři různé molekuly, které naštěstí pro takové nemocné jsou k dispozici. Ideální je v tomto případě spolupráce praktického lékaře se specialistou, který má možnost takové nemocné lépe a častěji monitorovat.

Zdroj: Rabdomyolýza

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité, abyste věděli, které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby. Ukončete léčbu přípravkem Rosucard a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u vás dostaví alergická reakce:

 • obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla;
 • otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání. silné svědění kůže (s vystouplými boulemi).

Přestaňte také užívat ROSUCARD a ihned informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat neobvyklou bolest ve svalech, která trvá nezvykle dlouho. Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u ostatních statinů se u malého počtu osob mohou objevit nepříjemné svalové příznaky, které se vzácně mohou prohlubovat a vést až k potenciálně život ohrožujícímu svalovému poškození známému jako rabdomyolýza. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s léčbou rosuvastatinem (léčivá látka přípravku Rosucard).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

 • bolest hlavy;
 • bolest břicha;
 • zácpa;
 • pocit na zvracení;
 • bolest svalů;
 • slabost;
 • závratě.
 • zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Rosucard (pouze Rosucard 40 mg);
 • cukrovka (diabetes mellitus) – obvykle u pacientů s hladinou cukru v krvi na horní hranici „normálních hodnot“.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

 • vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce;
 • zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Rosucard (pouze Rosucard 10 mg a 20 mg).
 • Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):
 • těžká alergická reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, potíže s polykáním a dýcháním, silné svědění kůže (s vystouplými boulemi), pokud se taková reakce u vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat Rosucard a volejte lékařskou pomoc;
 • poškození svalů – přestaňte užívat Rosucard a informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá déle, než jste čekal/a;
 • silná bolest břicha (zánět slinivky břišní) zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi;
 • bolest kloubů.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):
 • žloutenka (zežloutnutí kůže a očí);
 • zánět jater stopy krve v moči;
 • poškození nervů rukou a nohou (pocit necitlivosti);
 • ztráta paměti;
 • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).
Nežádoucí účinky vyskytující se s neznámou frekvencí (z dostupných dat nelze frekvenci stanovit), mohou zahrnovat:
 • průjem;
 • Stevens-Johnsonův syndrom (závažné puchýřovité onemocnění kůže, úst, očí a pohlavních orgánů);
 • kašel;
 • dušnost;
 • edémy (otoky).
Jiné možné nežádoucí účinky:
 • poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr;
 • ztráta paměti;
 • sexuální potíže;
 • deprese;
 • dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka;
 • diabetes – pravděpodobnější, pokud máte vysokou hladinu cukrů a tuků v krvi, jste obézní a máte vysoký krevní tlak.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Zdroj: Rosucard - příbalový leták


Autoři obsahu

Mgr. Světluše Vinšová

Mgr. Marie Svobodová


ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

 SiteMAP