Informace od zdravotní sestry

MENU

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  
Téma

RILMENIDIN TEVA DISKUZE

OBSAH

Cena

Rilmenidin je v česku k dostání pod obchodními názvy RILMENIDIN TEVA, TARUZA a TENAXUM. Všechny o síle 1 mg. Na všechny uvedené přípravky přispívá zdravotní pojišťovna a zbytek doplácí pacient při vydání v lékárně.

Výše doplatku pacienta:

 • RILMENIDIN TEVA: obvykle 120 Kč za 90 tablet, ale jsou lékárny, které vyžadují doplatek až 133 Kč.
 • TARUZA: obvykle 120 Kč za 90 tablet, ale jsou lékárny, které vyžadují doplatek až 340 Kč.
 • TENAXUM: obvykle 120 Kč, ale jsou lékárny, které vyžadují doplatek až 340 Kč.
Požádejte svého předepisujícího lékaře, aby vám předepsal přípravek RILMENIDIN TEVA, u kterého je nejnižší cena ve všech lékárnách v ČR.

Zdroj: Rilmenidin zkušenosti

Diskuze

V diskuzi PRESTARIUM NEO COMBI DISKUZE se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Milan Krištof.

DOBRÝ DEN,
až do letošního roku můj KT byl kolem 120/80. V důsledku stresu došlo ke
kolísavé Hypertenzi. Na tu mi byl předepsán nejdříve ZOREM 5 mg s možností přidat Rilmenidin Teva 1 mg což jsem udělal ale problém se tím
nevyřešil.
ZOREM působil bolesti hlavy a nespavost, zkusil jsem pouze Rilmenidin 1 mg a to 2x denně ale ani to se neosvědčilo. Rilmenidin byl označen coby lék
pro moji dg. nevhodný.
Byla mi nyní předepsána kombinace PRESTARIUM NEO 5 mg plus ZOREM 5mg. Větší zkušenost zatím nemám, jen to že Diastolický KT je moc vysoký.

PRESTARIUM NEO má být lék který působí coby ACE inhibitor a nikoliv lék působící odvodnění. Nyní na této www stránce vidím, že je zařazen do skupiny t.zv Diuretics neboli "water pills" odstraňující z ledvin vodu a minerály, způsob léčby od které jak se jinde dočítám bylo již upuštěno. OCENÍM KDYŽ TOTO BUDE MOCI VYSVĚTLIT

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Jana.

Dobrý den,
V článku je zmíněn produkt Prestarium Neo Combi, což je kombinovaný přípravek obsahující dvě léčivé látky, perindopril a indapamid. Je to antihypertenzivum a používá se k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Prestarium Neo Combi je předepisován pacientům již léčeným perindoprilem a indapamidem v tabletách zvlášť, tito pacienti mohou místo toho užívat jednu tabletu přípravku Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg , která obsahuje obě léčivé látky.

Perindopril patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Působí tak, že rozšiřuje cévy, a tím je pro srdce snazší pumpovat přes ně krev.

Indapamid je diuretikum. Diuretika zvyšují množství moči vytvářené v ledvinách. Indapamid se však liší od ostatních diuretik, jelikož množství vytvářené moči zvyšuje jen mírně. Obě léčivé látky snižují krevní tlak a společně upravují krevní tlak.

Vaše otázka směřovala k léku Prestaium Neo, který není v článku zmíněn. V tomto případě máte pravdu. Prestarium Neo je inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE). Tyto přípravky rozšiřují cévy,
čímž usnadňují srdci pumpovat krev cévami. Léčivou látkou Prestarium Neo je perindoprilum argininum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu (což odpovídá 5 mg perindoprilum argininum).
Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, maltodextrin, methylovaný oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), a v potahové vrstvě: glycerol, hypromelosa, měďnatý komplex chlorofylinu, makrogol 6000, magnesium-stearát,
oxid titaničitý.

Indikace léku Prestarium Neo Combi je v rukou lékaře. V tomto případě má odvodnění organismu jiný smysl než zvýšenou tvorbu moči a mělo by být vždy řízené lékařem. Lékař vždy musí zvážit dle aktuálního stavu pacienta pro a proti přínos užívání tohoto léku.

S přáním hezkého dne Jana

Zdroj: diskuze Prestarium neo combi diskuze

Mechanizmus účinku

Rilmenidin je lék na předpis k léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak).

Jedná se o oxazolinovou sloučeninu s antihypertenzními vlastnostmi, která působí na medulární i periferní vazomotorické struktury. Rilmenidin vykazuje větší selektivitu pro imidazolinové receptory než pro cerebrální alfa2-adrenergní receptory, čímž se odlišuje od referenčních alfa2-agonistů.

Jedna tableta obsahuje 1,544 mg rilmenidin dihydrogen fosfátu, což je množství odpovídající 1 mg rilmenidinové báze.

Zdroj: Rilmenidin zkušenosti

Diskuze

V diskuzi LECEBNA DOBA UPALU se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Svetlana.

jak dlouhom teva lecba po upalu? dekuji

Na tento příspěvěk jestě nikdo nereagoval. Chcete se k němu vyjádřit? Klikněte na tlačítko a budete moci vložit svůj komentář.

Zdroj: diskuze Lecebna doba upalu

Vysazení

Terapie rilmenidinem by nikdy neměla být náhle přerušena; dávka by se měla snižovat postupně.

Zdroj: Rilmenidin zkušenosti

Poradna

V naší poradně s názvem AESCIN TEVA VERSUS WARFARIN. se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Ladislav Matejka.

Dají se tyto látky společně užívat? Děkuji.

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Cempírek.

Aescin zpomaluje srážení krve. Společně s léky jako je Warfarin může zvyšovat riziko krvácení. Konzultujte doplňkovou léčbu aescinem se svým lékařem, od kterého dostáváte recept na Warfarin.

Zdraví Cempírek!

Zdroj: diskuze Aescin teva versus warfarin.

Dávkování a způsob podání

Doporučené dávkování je 1 tableta denně v jedné ranní dávce. Nejsou-li výsledky po 1 měsíci léčby dostatečné, lze dávku zvýšit na 2 tablety denně, podávané v rozdělených dávkách (1 tableta ráno a večer) před jídlem. V důsledku jeho dobré klinické a biologické přijatelnosti může být rilmenidin podáván jak starším, tak diabetickým hypertonikům. U pacientů se selháním ledvin není v zásadě nutná úprava dávkování, pokud je clearance kreatininu vyšší než 15 ml/min.

Léčba může pokračovat neomezeně dlouho.

Předávkování

Nebyly hlášeny žádné případy masivní absorpce. Pravděpodobnými příznaky v takovém případě by byla výrazná hypotenze a snížená bdělost. Kromě výplachu žaludku mohou být zapotřebí také sympatomimetika. Rilmenidin je pouze mírně dialyzovatelný.

Zdroj: Rilmenidin zkušenosti

Na co si dát pozor

 • Stejně jako u všech antihypertenziv je při podávání rilmenidinu pacientům s nedávnou anamnézou kardiovaskulárního onemocnění (mrtvice, infarkt myokardu) nutné pravidelné lékařské sledování.
 • Během léčby je třeba se vyvarovat konzumaci alkoholu.
 • U pacientů se selháním ledvin není nutná úprava dávkování, pokud je clearance kreatininu vyšší než 15 ml/min.
 • Při absenci zdokumentovaných experimentů v této oblasti se rilmenidin nedoporučuje předepisovat dětem.

Těhotenství:

 • Stejně jako u všech nových molekul je třeba se vyhnout podávání rilmenidinu těhotným ženám, ačkoli ve studiích na zvířatech nebyly pozorovány žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky.

Kojení:

 • Rilmenidin se vylučuje do mateřského mléka, a proto se jeho užívání během kojení nedoporučuje.

Účinky na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje:

 • Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie neprokázaly, že by rilmenidin měl v terapeutických dávkách (1 nebo 2 denní dávky 1 mg) vliv na bdělost. Pokud jsou tyto dávky překročeny nebo pokud je rilmenidin kombinován s jinými léky schopnými snížit bdělost, měli by být řidiči vozidel nebo obsluha strojů upozorněni na možnost ospalosti.

Lékové interakce:

 • Mezi nedoporučované kombinace patří kombinace s IMAO (antidepresiva). Kombinace s tricyklickými antidepresivy vyžaduje opatrnost, protože antihypertenzní aktivita rilmenidinu může být částečně těmito léky antagonizována.

Zdroj: Rilmenidin zkušenosti

Poradna

V naší poradně s názvem KLACID DOPLATEK se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Emanuel.

Dobrý den.Celý život jsem poctivě pracoval.Dnes v důchodě dostanu od lékaře na receptu KLACID 500.Lékárna Brno Pekařská nemocnice tento lék vede jako plně hrazen zákazníkem.Je to prosím .určeno nějakou směrnicí určenou pouze pro důchodce?


S pozdrave Vám děkuji za odpověď p.Emanuel Šrom

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Cempírek.

Klacid 500 je opravdu drahý lék, na který pojišťovna přispívá jen asi 40 Kč a zbytek cca 850 Kč platí pacient. Existuje však náhrada se stejnou účinnou látkou, která je levnější. Jsou to tyto komerční názvy: CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG a FROMILID 500. Oba tyto preparáty obsahují účinnou látku Klarithromycin a doplatek je u obou "jen" cca 350 Kč za 14 tablet. Požádejte lékárníka o výdej této levnější varianty a nebo si nechte u lékaře změnit recept.

Zdraví Cempírek!

Zdroj: diskuze Klacid doplatek

Náhrada

Vhodná náhrada za lék rilmenidin je moxonidin. Moxonidin je antihypertenzivum nové generace agonistů alfa-2/imidazolinových receptorů, které je licencováno pro léčbu mírné až středně těžké esenciální hypertenze. Používá se, když thiazidy, beta-blokátory, ACE inhibitory a blokátory kalciového kanálu nejsou vhodné nebo selhávají při kontrole krevního tlaku. Navíc vykazuje příznivé účinky na parametry syndromu inzulinové rezistence, zjevně nezávislé na snížení krevního tlaku. Je také uvolňovačem růstového hormonu.

Moxonidin by se neměl předepisovat pacientům se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin. Je třeba se také vyhnout náhlému vysazení léku. Pokud musí být současná léčba betablokátorem ukončena, měl by být nejprve vysazen betablokátor a poté po několika dnech moxonidin. Alkohol může zesilovat hypotenzní účinky moxonidinu.

Zdroj: Rilmenidin zkušenosti

Diskuze

V diskuzi 10DENNÍ OČISTA DISKUZE se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Radka.

Já jsem sůl vůbec nesnesla. Koupila jsem si senný čaj a po dobu deseti dní jsem ho pila ráno i večer. S vyprazdňováním jsem za celou dobu problém neměla, spíš mě hodně bolela hlava.

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Renáta Janečková.

Dekuji

Zdroj: diskuze 10denní očista diskuze

Alkohol

Během léčby rilmenidinem je třeba se vyvarovat konzumaci alkoholu. To znamená, že byste se nikdy neměli opít. Po poradě s lékařem můžete alkohol konzumovat v bezpečných dávkách. Bezpečná dávka alkoholu pro muže jsou dva alkoholické nápoje za den a pro ženy jeden alkoholický nápoj. Jeden alkoholický nápoj znamená jedno pivo, sklenka vína, jeden panák.

Zdroj: Rilmenidin zkušenosti

Diskuze

V diskuzi SVRAB DISKUZE se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Svrabem nakažená rodina .

Nakazili jsme se svrabem v Psychiatrické léčebně v Praze 8 - Bohnicích návštěvami u příbuzných v pavilonu s demencí, Alzheimerem ! Primářka ze Slovenska léčí pacienty se svrabem sedativy, aby svědění zaspali, a nasazením rukavic, aby se neškrábali ! Svrab se na nás přenesl doteky, tj. podáním ruky nemocnému. Tuto nakažlivou nemoc způsobuje mikroskopická zákožka svrabová. Je těžce rozpoznatelná pro všechny, i pro kožní lékaře. Na tmavé kůži není často nic vidět. Celá naše rodina se nakazila. Příznaky : červené skvrny, hlavně po škrábání, sem tam velké pupeny a abnormálně důkladně zkoumejte místa na těle s nejjemnější kůží, např. prsty, vnitřní i vnější lokty, podpaží, prsa, břicho, u genitálií, hýždě, vnitřní stehna, spodek stehen, kotníky, pod koleny …. všude můžete na světlé kůži vidět mini-pidi-dírky menší než 1 mm a ty jsou ucpané vaší sraženou krví jako špuntem. Zákožky se totiž občas prokoušou na povrch kůže ze svých chodbiček, v nichž kladou vajíčka a kálí. Nemoc je provázená bodavým, úpěnlivým, nesnesitelným svěděním. Když se postavíte k topení, kamnům, nebo vlezete pod peřinu, začnou zákožky řádit jako čerti. Většinou nejsou na krku a na hlavě. Ještě po vyléčení máme stále sekundární nemoc – vyrážku malých pupínků, nikoli těch velkých pupenů od zákožek. Svědí to stále dost nepříjemně a téměř po celém těle, ale ne tak neskutečně intenzivně bodavě. Máme ale pocit, že nejsme vyléčeni (avšak dírky na kůži už nemáme). Také se nám po léčbě hned udělali malinké bradavičky (jako ty virové) na různých místech těla, asi rovněž sekundární projev. K léčbě svrabu jsme použili hlavně mast na recept INFECTOSCAB (výrobce BRD) za doplatek 84 Kč (338 Kč). Bez receptu nelze nic koupit, vše údajně zakázali, aby byla infekční choroba evidována v evropské statistice. Pak jsme použili SOLFATAN – prášek se sírou na koupele z lékárny volně prodejný (65–69 Kč), se sírou prý je ještě pudr – asi tekutý, a pak i speciální mýdlo se sírou, tak to by bylo dobré zkusit. Dále jsme použili SAVO a jiné dezinfekční prostředky na tělo (slabý
roztok) a na dezinfekci všeho, tj. včetně oděvů. A rovněž Genciánovou violeť, Hypermangan, manganistan draselný (protibakteriální), kterou jsme natřeli nejvíce napadená místa, koupele v roztoku. Ze zoufalství jsme na postižená místa lili i ústní vody s alkoholem a jiné alkoholy. Nejlepší je dát vše, včetně bot, do igeliťáků, nastříkat na věci uvnitř dezinfekci, insekticidy, a uzavřené pytle dát na mráz na balkon, na dvůr, do mrazáku, do auta stojícího v mrazu. Zákožka nepřežije zmrznutí. Nebo zavázané, zalepené igelitové pytle aspoň postavit stranou a nechat je v tomto stavu 3 dny. Zákožka odumře bez vašeho tělního moku za 2–4 dny i bez mrazu. My vše navíc stále větráme a čekáme, až ta mrcha chcípne Nejlepší je vše vyprat a vydezinfikovat, postele ničím nezakrývat, ani prostěradlem, postříkat dezinfekcí (SAVO, též prodávají přímo různé roztoky na veterině, nemusíte sami ředit SAVO) a pak odjet mimo domov, třeba na chatu, k příbuzným. A vrátit se za 3–4 dny, kdy by měly být zákožky mrtvé. A v zimě nechat byt vymrznout, netopit, nechat otevřená okna, pokud můžete. Léčba trvá dlouho, několik týdnů i měsíců, jelikož asi většina lidí má po mastičce na svrab zase jinou vyrážku, o níž píše na IN další vyléčená osoba, že si vyrážku maže namíchanou mastí z lékárny. My sekundární vyrážku zatím ničím nemažeme, ale asi budeme muset, neboť nás to svědění tak obtěžuje, že se nemůžeme na nic soustředit.
Závěr : Dost šílená infekční nemoc a dlouho trvající následkem těžké diagnostiky a sekundárních chorob. Rychlé šíření nemoci následkem nevykonávání léčby nakažených pacientů, zejména ve státních zařízeních, jako je Psychiatrická léčebna v Praze 8 - Bohnicích, 3 pavilony spadající pod údajně samolibou, neochotnou a prolhanou slovenskou primářku Barboríkovou. Neadekvátní medikamenty v 21. století jsou nyní většinou z dovozu. V ČR
evidentně nemáme tablety, o nichž se píše na IN, zřejmě jsou drahé.
Na sekundární vyrážku a svědění údajně mast nebo zásyp
Framykoin. Zachránil nás známý, pan primář, v jiné čtvrti než v PLB, v Praze 8, kde odmítli léčit i své bezbranné, dementní pacienty.

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Kvetuše Klecandová.

Zabírá lék SCABICID. léčba je náročná,Přeji trpělivost

Zdroj: diskuze Svrab diskuze

Dostupné varianty léku

Na trhu je 18 dostupných variant, z toho Omnic tocas je originální přípravek, ostatní varianty jsou generické přípravky.

OMNIC TOCAS, APO TAMIS, FOKUSIN, TAFLOSIN, TAMIPRO, TAMSULOSIN HCL TPP, TAMSULOSIN PLUSPHARMA, TAMSULOSIN HCL MYLAN, TAMSULOSIN HCL SANDOZ, TAMSULOSIN HCL TEVA, TANYZ, TANYZ ERAS, UROSTAD, SOLESMIN, LANNATAM, TAMSULOSIN HCL ACT, FOKUSIN CAK, TAMUROX.

Zdroj: Tamsulosin

Diskuze

V diskuzi DISKUZE LIDI O CGA 800 se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Radkacervena.

Opravdu se hubne po pripravku CGA800 nebo je to zase nejaka kachna.

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Zdenka nikrmajerova.

škodí cga800

Zdroj: diskuze Diskuze lidi o cga 800

Nežádoucí účinky

 • Při dávce 1 mg podávané jednorázově denně během kontrolovaných studií byl výskyt nežádoucích účinků srovnatelný s výskytem pozorovaným u placeba, tedy zanedbatelný.
 • Při dávce 2 mg rilmenidinu denně kontrolované srovnávací studie versus klonidin (0,15 až 0,30 mg/den) nebo alfa- methyldopa (500 až 1000 mg/den) prokázaly, že výskyt nežádoucích účinků byl významně nižší u rilmenidinu než u klonidin nebo látky a-methyldopa.

Nežádoucí účinky jsou při terapeutických dávkách vzácné, nejsou závažné a přechodné.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:

 • astenie,
 • bušení srdce,
 • nespavost,
 • ospalost,
 • únava při cvičení,
 • bolest v epigastriu,
 • sucho v ústech,
 • průjem,
 • kožní vyrážka.

Výjimečné nežádoucí účinky:

 • studené končetiny,
 • posturální hypotenze,
 • sexuální poruchy,
 • úzkost,
 • deprese,
 • pruritus,
 • otoky,
 • křeče,
 • nevolnost,
 • zácpa,
 • návaly horka.

Zdroj: Rilmenidin zkušenosti

Diskuze

V diskuzi ČERVENÉ FLEKY NA NOHOU se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Josef Pácal.

Dobrý den, prosím o radu,
manželka má červené fleky na nohou ohraničené a pálí. Už je to sedm roků a stále se zvětšují.
Chodí na kožní a doktorka ji předepsala mast beloderm a flucinar. Používání masti nepomáhá.

Děkuji za odpověď.

Uživatel rovněž přidal ke svému příspěvku i obrázek, který můžete vidět, když kliknete na tento odkaz přiložený obrázek.

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Daša.

Dobry den také mne trápilo veliké otoky na obou nohou,horkost nohou a zvětšujici se červené fleky na nohou.lékaři si mne předhazovali jako bych měla lepru či co,až kožni mi dala Aescin Teva a dělanou chladivou mast vypadá to jako pudr.prvni prašek mne dostal na wc a musela jsem si lehnou,ale po probuzeni otoky se zmenšily a skvrny ustoupily a to za jediny den.Užívám to druhy den a jsem jako znovuzrozená.Jistě se ptáte co to je za nemoc? Krvaceni nohou a to jen proto že jsem brala 2x deně anopiryn.lék na ředěni krve.Snat jsem timto někomu pomohla Daša

Zdroj: diskuze Červené fleky na nohou


Autoři obsahu

Mgr. Marie Svobodová

Mgr. Světluše Vinšová


ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

 SiteMAP